top of page

PODOLOGIE

Registerpodoloog en Podoposturaaltherapie

 

Steffie Baker is sinds 2017 naast fysiotherapeut ook registerpodoloog en sinds 2018 podoposturaaltherapeut.

Podologie is een mooie aanvulling op de fysiotherapie omdat  sommige houdings-, rug-, heup/knieproblemen ook via de voeten opgelost kunnen worden, naast lokale voetproblemen.

De registerpodologie en podoposturaaltherapie zijn beschermde beroepen. De praktijk is aangesloten bij beroepsorganisatie Stichting LOOP en KABIZ.

Hoe  verloopt een consult

In een kort gesprek vertelt de client zijn klachten en die worden mogelijk verder uitgevraagd voor beter inzicht. Daarna volgt een voetonderzoek (en zo nodig onderzoek van de knieen, de heupen en de rug). Er wordt naar de beweeglijkheids-, de kracht-, en de aanwezigheid van eelt.  Bij staan en lopen wordt er gelet op de drukverdeling onder de voeten en de stand van de voeten, knieeen en het bekken.

Uit deze analyse volgt een diagnose en dan blijkt ook of wij u kunnen helpen.  De therapie kan bestaan uit:

      -Schoenadvies       -Orthesen (siliconen teenstukjes)

      -Oefeningen           -Correctie/steunzool op maat

      -Tapen                     -Proprioceptieve zool op maat

      -Hakverhoging

U kunt zonder verwijzing bij de podoloog/podotherapeut  terecht.

Nazorg

Na 4-6 weken volgt er een nacontrole, waarbij de zolen bekeken worden en het therapie wordt besproken. Dit is deel van de totale behandeling. Bij de podoposturale therapie komt u meestal 2 a 3 keer terug omdat het lichaam zich aan de zooltjes aanpast en er wat aanpassingen aan de zooltjes nodig kunnen zijn.

Het is verstandig de zooltjes/orthesen na 1 tot 2 jaar te laten controleren maar als u daarover al klachten heeft kunt u er eerder naar laten kijken. Als de client eerder klachten heeft, dan moeten de zooltjes eerder gecontroleerd worden.

Vergoeding

De vergoeding van het podologisch/podotherapeutisch consult  komt uit de aanvullende verzekering en valt dus buiten het door het rijk vastgestelde eigen risicobedrag.  Raadpleeg  de zorgverzekeraar of uw polis.

DSC_4832_edited.jpg
bottom of page